Betere bedrijfsvoering voor bedrijven in de co-assurantiemarkt door inzicht in kansen en risico’s
insurIT
Insurance Software

Insurance Software

BEAS – de pijler onder alle bedrijfsprocessen in de co-assurantiemarkt

Verzekeraars, volmachtbedrijven en makelaars werken efficiënter met BEAS, dé polis-administratiesoftware voor de co-assurantiemarkt. Omdat BEAS specifiek is ontwikkeld voor deze branche, ondersteunt het volledig het dagelijkse werkproces van underwriters en claimhandlers.

BEAS volgt de logische flow van het werk. Gebruikers kunnen eenvoudig alle relevante data invoeren of importeren, en alle verzekeringstechnische werkzaamheden uitvoeren zonder hinder van onlogische handelingen. Bovendien is BEAS gekoppeld met de systemen van MarketScan en van de VNAB.

BEAS bestaat uit diverse modules:

Door de modulaire opbouw kan BEAS-PM (polis- en schade module) vervangen worden door een standaard polissysteem. Door BEAS-CM (compliancy module) te koppelen met standaard polissystemen als ANVA of SAP kunt u als verzekeraar of volmachtbedrijf met behulp van BEAS, het Sanctieplatform van het VNAB en iDOS van het VNAB voldoen aan wet- en regelgeving (wWFT en ESG) en inzicht krijgen in alle verzekerde risico’s per polis.

De voordelen van BEAS voor de Verzekeraar

 • Gedetailleerde vastlegging van Polisdata en versies, met wijzigingshistorie (inclusief user en datum/tijd);
 • Gedetailleerde vastlegging van Schadedata per polis;
 • Onbeperkte Agenderingsmogelijkheid op Polis en Schade per gebruiker en team;
 • Real-time status m.b.t. Sanctiewet/wWFT (CDD en TDD) over gehele portefeuille en op detailniveau per polis / makelaar;
 • Real-time inzicht in geboekte premie/schade en dynamisch in te regelen clearingsysteem e-ABS boekingen;
 • Geschikt voor individuele polissen EN voor volmacht-portefeuilles/verzamelpolissen;
 • Mogelijkheid om meerdere risicodragers te gebruiken, denk aan voorgaande entiteiten binnen uw verzekeringsbedrijf, run-off portefeuilles en overgenomen portefeuilles;
 • Mogelijkheid om kapitaallimieten toe te voegen per risicodrager, tekenjaar, afdeling en branche, inclusief melding bij overschrijding van het limiet;
 • Mogelijkheid om per makelaar standaard courtage afspraken te maken per branche, maar hier per polis van af te kunnen wijken;
 • Risico-cumulatie
 • Groepering van schades per bijzonder ‘Schade-evenement’ om real-time de totale schade-omvang van bijvoorbeeld een storm te berekenen
 • Cresta gegevens en visuele weergave van alle verzekerde risico’s (adressen) via een online landkaart, hiermee kan de onderlinge afstand tussen de diverse risico’s binnen een polis en over de hele portefeuille in kaart gebracht worden ter ondersteuning van het acceptatiebeleid;
 • Mogelijkheid tot maatwerk en koppelingen naar externe systemen;

De voordelen van BEAS voor het Volmachtbedrijf

 • Gedetailleerde vastlegging van Polisdata en versies, met wijzigingshistorie (inclusief user en datum/tijd);
 • Gedetailleerde vastlegging van Schadedata per polis;
 • Onbeperkte Agenderingsmogelijkheid op Polis en Schade per gebruiker en team;
 • Real-time status m.b.t. Sanctiewet/wWFT (CDD en TDD) over gehele portefeuille en op detailniveau per polis / makelaar;
 • Real-time inzicht in geboekte premie/schade en dynamisch in te regelen clearingsysteem e-ABS boekingen;
 • Geschikt voor individuele polissen EN voor volmacht-portefeuilles/verzamelpolissen;
 • Mogelijkheid om meerdere risicodragers aan één polis te koppelen in dynamische verhouding, bij schade wordt de verdeling aangehouden ten tijde van de schadedatum;
 • Mogelijkheid om kapitaallimieten toe te voegen per risicodrager, tekenjaar, afdeling en branche, inclusief melding bij overschrijding van het limiet;
 • Risico-cumulatie
 • Groepering van schades per bijzonder ‘Schade-evenement’ om real-time de totale schade-omvang van bijvoorbeeld een storm te berekenen
 • Cresta gegevens en visuele weergave van alle verzekerde risico’s (adressen) via een online landkaart, hiermee kan de onderlinge afstand tussen de diverse risico’s binnen een polis en over de hele portefeuille in kaart gebracht worden ter ondersteuning van het acceptatiebeleid;
 • Mogelijkheid tot maatwerk en koppelingen naar externe systemen.

De voordelen van BEAS voor de Makelaar

 • Gedetailleerde vastlegging van Polisdata en versies, met wijzigingshistorie (inclusief user en datum/tijd);
 • Gedetailleerde vastlegging van de verdeling over de verzekeraars (inclusief eerste en tweede bovenstaande);
 • Mogelijkheid tot afwijkende provisiepercentages per verzekeraar (BiPar);
 • Gedetailleerde vastlegging van Schadedata per polis en direct inzicht in de verdeling over verzekeraars ten tijde van de schadedatum;
 • Onbeperkte Agenderingsmogelijkheid op Polis en Schade per gebruiker en team;
 • Real-time status m.b.t. Sanctiewet/wWFT (CDD en TDD) over gehele portefeuille en op detailniveau per polis;
 • Real-time inzicht in geboekte premie/schade en dynamisch in te regelen clearingsysteem e-ABS boekingen;
 • Geschikt voor individuele polissen EN voor volmacht-portefeuilles/verzamelpolissen;
 • Geautomatiseerde aanlevering van boekingen aan e-ABS;
 • Upload van iDOS objectenregistratie voor directe koppeling aan de polis;
 • Mogelijkheid tot maatwerk en koppelingen naar externe systemen binnen uw bedrijf, het VNAB, MarketScan, etc.;

Meer weten?

Weten wat BEAS voor uw werkproces kan betekenen?
Vraag de informatieflyer aan.

Bel 085 – 203 13 53 of e-mail naar info@insurit.nl.