Betere bedrijfsvoering voor bedrijven in de co-assurantiemarkt door inzicht in kansen en risico’s
insurIT
Sustainability en ESG-wetgeving

Sustainability en ESG-wetgeving

De kijk van insurIT op sustainability en ESG-wetgeving

Vooropgesteld dat sustainability bij insurIT hoog in het vaandel staat, kijken we hier vooral naar wat sustainability en ESG-wetgeving gaat betekenen voor beursverzekeraars. In onze optiek zijn Sustainability en ESG-wetgeving op dit moment de grootste programma’s voor de verzekeraars. Juist voor de co-assurantiemarkt zal compliancy aan deze wetgeving impact hebben. Niet alleen omdat verzekeraars als bedrijf zelf duurzaam moeten zijn, maar vooral omdat er informatie opgeleverd moeten worden over duurzaamheid van de producten, verzekerde risico’s, de klanten (verzekeringnemers, verzekerden, begunstigden) en anderen partijen waar een verzekeraar mee samenwerkt. Informatie die nu nog niet op een gestructureerde manier beschikbaar is.

Het lastige is dat er nog zo weinig bekend is over de inhoud van de rapportages die vanuit de wetgeving verplicht opgeleverd moeten gaan worden. We weten dus nog niet precies wat er gerapporteerd moet worden, maar wel dat er gerapporteerd moet worden. Wat we in ieder geval weten is dat er veel, of in ieder geval zo veel mogelijk, data bekend moet zijn over de verzekeringnemer, de verzekerden en de details over de verzekerde risico’s en dekkingen. Met gedetailleerde data wordt niet alleen de rapportage eenvoudiger aan te leveren, maar ook het acceptatiebeleid en de premiestelling kan daarmee veel gedetailleerder uitgevoerd worden.

In BEAS, ons polis administratie systeem bestaat al een uitgebreide mogelijkheid tot het vastleggen van details over de verzekerde risico’s. Maar in 2023 en 2024 zullen we hier nog meer mogelijkheden aan toevoegen. Waar mogelijk doen we dit met uploads en webservices vanuit beschikbare platforms zoals iDOS (objectenregistatie VNAB), maar ook vanuit het sanctieplatform (CDD/TDD controles VNAB) en EP-online (energielabels van panden vanuit de overheid), zodat het verrijken van data zo efficient mogelijk gebeurt en waarbij de gebruikers zo min mogelijk handmatig hoeven in te vullen.

insurIT is continu bezig met datakwaliteit en het op zo eenvoudig mogelijk vastleggen en ophalen van data via webservices zodat in 2024 de verplichte rapportages geautomatiseerd vanuit BEAS aangemaakt kunnen worden. Op deze manier kunnen we snel meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en kunnen we onze klanten helpen om snel en eenvoudig de ESG wetgeving te implementeren.

Voordelen van gedetailleerde informatie per verzekerd risico en dekking binnen een polis:

 • van ieder verzekerd risico is de verzekerde som, dekking en premie bekend;
 • van ieder verzekerd risico is een unieke identificatie bekend (zoals postcode huisnummer, kenteken, imo-nummer, chassisnummer, etc.);
 • voor ieder verzekerd risico en dekking kan een ESG-rating bepaald worden en vastgelegd worden in BEAS;
 • op basis van de ESG-ratings van de verzekerde risico’s en dekkingen kan een overall ESG-rating van de polis berekend worden;
 • op basis van de ESG-ratings van de polissen kan een overall ESG-rating per branche bepaald worden;
 • op basis van de ESG-ratings van de verschillende branches kan een overall ESG rating over de gehele portefeuille bepaald worden;
 • periodiek kan gemeten worden of de overall ESG-rating verbetert en kan hierop gestuurd worden;
 • op basis van de ESG-ratings kan statistische informatie opgeleverd worden.

Naast de duurzaamheidsinformatie over de verzekerde risico’s zal ook informatie opgeleverd moeten gaan worden over de klanten en partijen waarmee een verzekeraar werkt. In BEAS is precies bekend welke partijen betrokken zijn bij een polis. Namelijk:

 • de makelaar;
 • de verzekeringnemer;
 • alle verzekerde(n);
 • de eerste en tweede bovenstaande;
 • de risicodrager(s);
 • bij schade de begunstigde(n);
 • bij schade de schade-expert(s) en advocaten.

Omdat van alle betrokken partijen de unieke identificatie van de organisatie is vastgelegd (KvK-nummer en/of Dunsnummer), kan alle gerelateerde informatie over moeder- en dochterbedrijven opgehaald worden uit de bekende databanken.

Software-oplossing of consultancy

insurIT levert voor het sustainability en ESG-wetgeving programma zowel software als consultancy. Net als de SanctiewetModule zal ook de ESG-Module van BEAS aangeboden gaan worden als add-on op uw eigen polisadministratie, waar uiteraard wel een op maat gemaakte koppeling bij zal komen om beide systemen met elkaar te laten ‘praten’. De details over klanten en verzekerde risico’s kunnen vervolgens in BEAS bijgehouden worden waarbij het lijkt alsof uw eigen systeem gebruikt wordt.

Is er alleen advies nodig om te beoordelen hoe de ESG-wetgeving in uw organisatie geïmplementeerd moet worden, dan willen wij de kennis die wij inmiddels opgebouwd hebben met u delen en kunnen onze specialisten op uw locatie meekijken bij de specifieke vraagstukken die in uw organisatie leven.